Ogłoszenia o wynikach przetargów

Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Zawichost oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 informacja do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:59:24.
Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:59:24
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót