Ogłoszenia o wynikach przetargów

Informacja o wyniku przetargu

 

INFORMACJA O WYNIKACH

Gmina Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost informuje, że w dniu 19.03.2018 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa targowiska w Zawichoście.
W postępowaniu wpłynęły 2 oferty.

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny oferty, które zakończono w dniu 29.03.2018 r. o godz. 9:00.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę ważną z najwyższą liczbą otrzymanych punktów złożył Wykonawca:

Mając na uwadze postanowienia art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy informujemy, że umowa z wykonawcą zostanie podpisana po dniu 3 kwietnia 2018r.

 

Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Ilość punktów w kryterium cena Ilość punktów w kryterium okres udzielonej rękojmi Łączna ilość punktów
1. Jacej Gawryś Gawbruk
Kadź 29
26-415 Klwów
60,00 40,00 100,00
2. Andrzej Bednarski F.H.U . Bedom
ul. Sandomierska 8
27-630 Zawichost
55,83 40,00 95,83

 

 

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2018-03-29 09:36:58 | Data modyfikacji: 2018-03-29 09:39:16.
Data wprowadzenia: 2018-03-29 09:36:58
Data modyfikacji: 2018-03-29 09:39:16
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót