Ogłoszenia o wynikach przetargów

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
ZADANIA NR 1, 2

 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ZADANIA NR 1, 2

przetargu nieograniczonego pn.
• Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dziur(działka nr ewid. 1128, 1132) od km 0+000 do km 0+745” w ramach środków z budżetu państwa realizowane jest zadanie: Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Dziurów (działka nr ewid. 1128, 1132) od km 0+045 do km 0+745.
• Przebudowa drogi w miejscowości Chrapanów od km 0+250 do km 0+560.

 Pobierz>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-09-07 11:11:57.
Data wprowadzenia: 2017-09-07 11:11:57
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót