Ogłoszenia o wynikach przetargów

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Gmina Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, informuje, że w dniu 14.07.2017 r. o godz. 9:15 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na „„DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM Z TERENU GMINY ZAWICHOST W ROKU SZKOLNYM 2017/2018; DODATKOWE PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ ZAWICHOST ORAZ DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI SZKOLNYCH W TYM NIEPEŁNOSPRAWNYCH”, ”, numer postępowania: GKRRiOŚ-III.271.1.2017

 Ogłoszenie wyniku przetargu do pobrania

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2017-08-04 13:24:05.
Data wprowadzenia: 2017-08-04 13:24:05
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót