Ogłoszenie o przetargu ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 401012 T LINÓW KOLONIA -LINÓW OKRĄGLICA
2011-08-23 12:27:39
Zawichost: ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 401012 T LINÓW KOLONIA - LINÓW OKRĄGLICANumer ogłoszenia: 254222 - 2011; data zamieszczenia: 23.08.2011OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotycz  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2011-07-11 18:40:34
Zawichost: DOWOŻENIE I ODWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA TERENIE GMINY ZAWICHOST W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 ORAZ DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI SZKOLNYCH W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCHNumer ogłoszenia: 193356 - 2011; data zamiesz  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
2011-07-08 13:00:33
Zawichost: Remont świetlicy wiejskiej na bazie budynku OSP w PodszynieNumer ogłoszenia: 187905 - 2011; data zamieszczenia: 08.07.2011OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamów  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu-roboty budowlane
2011-07-08 12:54:34
Zawichost: Remont świetlicy wiejskiej w ChrapanowieNumer ogłoszenia: 187857 - 2011; data zamieszczenia: 08.07.2011OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicz  ...więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu
2011-07-08 11:17:50
GKiMZNiI.III.271.2.2011    ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania Gmina Zawichost, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz 759 z późn.  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOWOŻENIE I ODWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA TERENIE GMINY ZAWICHOST
2011-06-30 18:22:15
Zawichost: DOWOŻENIE I ODWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA TERENIE GMINY ZAWICHOST W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 ORAZ DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI SZKOLNYCH W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCHNumer ogłoszenia: 178224 - 2011; data zamieszcz  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU
2011-06-20 10:19:16
Zawichost: UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W KWOCIE 1 564 422,00Numer ogłoszenia: 164044 - 2011; data zamieszczenia: 20.06.2011OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówi  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym
2011-05-06 08:29:18
  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
2011-03-30 14:01:12
Odbudowa dróg gminnych popowodziowych: -drogi nr 401018 T Linów - Piotrowice - Czarna Woda, - drogi nr 401052 T Linów Kolonia przez wieś.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na samochód strażacki
2010-11-17 15:56:38
Zawichost: Dostawa używanego samochodu strażackiegoOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Zawi  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu niegraniczonym
2010-11-09 09:36:33
Zawichost: Wykonanie rekonstrukcji studni nr 2 wraz z zabiegami usprawniającymi dopływ wody do otworu w miejscowości WygodaOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia pub  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
2010-10-25 15:21:08
GKiMZNiI-III/341/09/2010 Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Wyspa, Podszyn, PawłówOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJ  ...więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu
2010-10-07 12:41:52
GKiMZNiI-III/341/08/2010  ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania Gmina Zawichost, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
2010-09-22 12:10:28
FN-02/2010 Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na okres 10 lat w wysokości 1 710 234,00 złOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
2010-09-22 12:07:02
GKiMZNiI-III/341/08/2010 Odbudowa dróg gminnych popowodziowych : drogi nr 401014 T Linów Dolina - Linów Stary - Łęg Rachowski; - drogi nr 401016 T Linów Stary - Linów Kępa oraz ulicy Plażowej w ZawichościeOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty  ...więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego
2010-09-21 13:53:44
GKiMZNiI-III/341/07/2010    ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania Gmina Zawichost, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 roku Nr 223, poz  ...więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego
2010-09-21 13:52:32
GKiMZNiI-III/341/06/2010    ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania   Gmina Zawichost, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 roku Nr   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
2010-09-06 14:49:49
Zawichost: Odbudowa dróg gminnych popowodziowych : drogi nr 401014 T Linów Dolina - Linów Stary - Ł ęg Rachowski; - drogi nr 401016 T Linów Stary - Linów Kępa oraz ulicy Plażowej w ZawichościeOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Za  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
2010-09-06 14:45:48
Zawichost: Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Wyspa, Podszyn, Pawłów, oraz przebudowa drogi w miejscowości ZawichostOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia p  ...więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
2010-09-06 14:41:53
GKiMZNiI-III/341/05/2010   ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania   Gmina Zawichost, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 roku Nr 223,  ...więcej

Pokazano 121 - 140 z 169
poprzednie     następne