Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na „DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY ZAWICHOST W ROKU SZKOLNYM 2020/2021; DODATKOWE PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ ZAWICHOST ORAZ DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI SZKOLNYCH W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH”
2020-07-20 14:13:21
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2020-07-07 20:25:29
Ogłoszenie nr 559185-N-2020 z dnia 2020-07-07 r. Urząd Miasta i Gminy Zawichost: UTWORZENIE KLUBU DZIECIĘCEGO „KRAINA MALUSZKA” W ZAWICHOŚCIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczani  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2020-07-06 17:19:40
CUW.271.1.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY ZAWICHOST W ROKU SZKOLNYM 2020/2021; DODATKOWE PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ ZAWICHOST ORAZ DOWÓZ I ODWÓZ DZI  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2020-06-16 14:46:18
Ogłoszenie nr 551131-N-2020 z dnia 2020-06-16 r. Urząd Miasta i Gminy Zawichost: „Adaptacja pomieszczeń budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Zawichoście wraz z budową pochylni dla osób niepe  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2020-05-21 14:11:33
Ogłoszenie nr 542419-N-2020 z dnia 2020-05-21 r. Urząd Miasta i Gminy Zawichost: „Adaptacja pomieszczeń budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Zawichoście wraz z budową pochylni dla osób niepe  ...więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
2019-10-14 10:06:48
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Gmina Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost informuje, że w dniu 14.10.2019 r.  o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie prz  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
2019-10-09 13:51:50
GKRRiOŚ-III.271.3.2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 540214712-N-2019 z dnia 09-10-2019 r. Zawichost:OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Num  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
2019-10-04 07:50:22
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 540210367-N-2019 z dnia 03-10-2019 r. Zawichost:OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 596548-N-2019 Data: 12  ...więcej

Informacja o unieważnieniu przetargu
2019-10-03 14:57:54
  ...więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2019-09-26 12:45:23
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 540203436-N-2019 z dnia 26-09-2019 r. Zawichost:OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 596548-N-2019 Data: 12  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2019-09-18 13:07:24
GKRRiOŚ-III.271.4.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolecin”.Ogłoszenie nr 598946-N-2019 z dnia 2019-09-18 r. Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamiesz  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2019-09-12 13:48:48
GKRRiOŚ-III.271.3.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Przebudowa wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Zawichost, ul. Głęboka (działka nr ewid. 154) od km 0+060 do km 0+425” w ramach środków z budżetu państw  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2019-07-05 09:44:34
GKRRiOŚ-III.271.2.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY ZAWICHOST W ROKU SZKOLNYM 2019/2020; DODATKOWE PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ ZAWICHOST ORAZ DOWÓZ I ODW&Oac  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zawichost oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
2019-07-03 12:37:45
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUOdbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zawichost oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Ogłoszenie nr 568636-  ...więcej

Burmistrz Zawichostu ogłosza o przetarg ustny nieograniczony
2019-05-21 14:28:19
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
2019-05-17 15:07:36
GKRRiOŚ-III.271.1.2019                                        ...więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
2019-05-15 13:59:34
  GKRRiOŚ.271.1.2019                                     &  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
2019-05-09 13:01:12
GKRRiOŚ.271.1.2019  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 540089907-N-2019 z dnia 09-05-2019 r. OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 534723-N-2019 Data: 08/04/2019 SEKCJA  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
2019-04-19 12:02:48
Ogłoszenie nr 540078333-N-2019 z dnia 19-04-2019 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOGŁOSZENIE DOTYCZY INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIUNumer: 534723-N-2019Data: 08/04/2019SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYUrząd Miasta i Gminy Zawichost, Krajowy numer id  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2019-04-08 13:05:18
GKRRiOŚ-III.271.1.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Remont dróg gminnych w miejscowości Linów. Remont dróg gminnych w miejscowości Podszyn i Zawichost. Remont i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Linów  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 169
poprzednie     następne