OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2020-09-30 14:16:54
Ogłoszenie nr 591265-N-2020 z dnia 2020-09-30 r. Urząd Miasta i Gminy Zawichost: Adaptacja pomieszczeń w budynkach na terenie Gminy Zawichost: 1.Adaptacja budynku remizy OSP w Linowie na potrzeby dziennego domu Senior + (program Senior+2020). 2.A  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2020-09-28 14:33:17
Ogłoszenie nr 590215-N-2020 z dnia 2020-09-28 r. Ośrodek Pomocy Społecznej: Wykonanie prac adaptacyjnych w ramach projektu Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie ZawichostOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie og  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2020-09-25 13:00:54
  Ogłoszenie nr 589675-N-2020 z dnia 2020-09-25 r. Urząd Miasta i Gminy Zawichost: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zawichost: 1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czyżów Szlachecki   ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2020-09-21 13:50:04
Ogłoszenie nr 587290-N-2020 z dnia 2020-09-21 r. Urząd Miasta i Gminy Zawichost: „Przebudowa i wyposażenie strażnicy OSP na cele społeczno – kulturalne dla mieszkańców miejscowości Zawichost”- Plac przy budynku OSP- p  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na
2020-08-21 13:44:58
DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI SZKOLNYCH W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY ZAWICHOST W ROKUSZKOLNYM 2020/202  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2020-08-06 13:22:59
Ogłoszenie nr 570803-N-2020 z dnia 2020-08-06 r. Urząd Miasta i Gminy Zawichost: „Przebudowa i wyposażenie strażnicy OSP na cele społeczno – kulturalne dla mieszkańców miejscowości Zawichost” projekt współfina  ...więcej

DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI SZKOLNYCH W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY ZAWICHOST W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
2020-07-21 14:44:41
  ...więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADANIA 3: „DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI SZKOLNYCH W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH”
2020-07-20 14:20:10
  ...więcej

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na „DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY ZAWICHOST W ROKU SZKOLNYM 2020/2021; DODATKOWE PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ ZAWICHOST ORAZ DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI SZKOLNYCH W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH”
2020-07-20 14:13:21
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2020-07-07 20:25:29
Ogłoszenie nr 559185-N-2020 z dnia 2020-07-07 r. Urząd Miasta i Gminy Zawichost: UTWORZENIE KLUBU DZIECIĘCEGO „KRAINA MALUSZKA” W ZAWICHOŚCIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczani  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2020-07-06 17:19:40
CUW.271.1.2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY ZAWICHOST W ROKU SZKOLNYM 2020/2021; DODATKOWE PRZEWOZY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINĘ ZAWICHOST ORAZ DOWÓZ I ODWÓZ DZI  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2020-06-16 14:46:18
Ogłoszenie nr 551131-N-2020 z dnia 2020-06-16 r. Urząd Miasta i Gminy Zawichost: „Adaptacja pomieszczeń budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Zawichoście wraz z budową pochylni dla osób niepe  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
2020-05-21 14:11:33
Ogłoszenie nr 542419-N-2020 z dnia 2020-05-21 r. Urząd Miasta i Gminy Zawichost: „Adaptacja pomieszczeń budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Zawichoście wraz z budową pochylni dla osób niepe  ...więcej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
2019-10-14 10:06:48
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Gmina Zawichost, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost informuje, że w dniu 14.10.2019 r.  o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie prz  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
2019-10-09 13:51:50
GKRRiOŚ-III.271.3.2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 540214712-N-2019 z dnia 09-10-2019 r. Zawichost:OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Num  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
2019-10-04 07:50:22
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 540210367-N-2019 z dnia 03-10-2019 r. Zawichost:OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 596548-N-2019 Data: 12  ...więcej

Informacja o unieważnieniu przetargu
2019-10-03 14:57:54
  ...więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2019-09-26 12:45:23
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 540203436-N-2019 z dnia 26-09-2019 r. Zawichost:OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 596548-N-2019 Data: 12  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2019-09-18 13:07:24
GKRRiOŚ-III.271.4.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolecin”.Ogłoszenie nr 598946-N-2019 z dnia 2019-09-18 r. Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamiesz  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2019-09-12 13:48:48
GKRRiOŚ-III.271.3.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Przebudowa wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Zawichost, ul. Głęboka (działka nr ewid. 154) od km 0+060 do km 0+425” w ramach środków z budżetu państw  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 177
poprzednie     następne