Ogłoszenia o przetargach

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 540210367-N-2019 z dnia 03-10-2019 r.
Zawichost:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 596548-N-2019
Data: 12/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta i Gminy Zawichost, Krajowy numer identyfikacyjny 52907700000000, ul. ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 015 8364115 w. 29, e-mail inwestycje.zawichost@poczta.fm, faks -158 364 051.
Adres strony internetowej (url): www.bip.zawichost.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-04, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-11, godzina: 09:00

Z uwagi na sytuację, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy dokumentacji zmieniającej przedmiot zamówienia przedłuża się termin składania ofert do dnia 11.10.2019. Po otrzymaniu dokumentacji modyfikującej przedmiot zamówienia Zamawiający dokona stosownych zmian w SIWZ i ogłoszeniu.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-10-04 07:50:22 | Data modyfikacji: 2019-10-04 07:50:55.
Data wprowadzenia: 2019-10-04 07:50:22
Data modyfikacji: 2019-10-04 07:50:55
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót