Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 540203436-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Zawichost:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 596548-N-2019
Data: 12/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta i Gminy Zawichost, Krajowy numer identyfikacyjny 52907700000000, ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 015 8364115 w. 29, e-mail inwestycje.zawichost@poczta.fm, faks -158 364 051
Adres strony internetowej (url): www.bip.zawichost.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-27, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-04, godzina: 09:00,

Z uwagi na nowe okoliczności, które wymuszają modyfikację Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Po dokonaniu modyfikacji Zamawiający dokona stosownych zmian w SIWZ i ogłoszeniu.

 Ogłoszenie do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-09-26 12:45:23 | Data modyfikacji: 2019-09-26 13:11:27.
Data wprowadzenia: 2019-09-26 12:45:23
Data modyfikacji: 2019-09-26 13:11:27
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót