Ogłoszenia o przetargach

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

GKRRiOŚ-III.271.1.2019                                                     

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 540097219-N-2019 z dnia 17-05-2019 r. Zawichost:


OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 534723-N-2019
Data: 08/04/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta i Gminy Zawichost, Krajowy numer identyfikacyjny 52907700000000, ul. ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 015 8364115 w. 29, e-mail inwestycje.zawichost@poczta.fm, faks -158 364 051.
Adres strony internetowej www.bip.zawichost.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.1)
W ogłoszeniu jest: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: • Remont dróg gminnych w miejscowości Linów. • Remont dróg gminnych w miejscowości Podszyn i Zawichost. • Remont i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Linów i Zawichost
W ogłoszeniu powinno być: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: • Przebudowa i remont dróg gminnych w miejscowości Linów. • Przebudowa i remont dróg gminnych w miejscowości Podszyn i Zawichost. • Przebudowa i remont dróg gminnych w miejscowości Linów i Zawichost.

 Pełne ogłoszenie, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z załącznikami do pobrania>>>

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-17 15:07:36 | Data modyfikacji: 2019-05-21 13:32:52.
Data wprowadzenia: 2019-05-17 15:07:36
Data modyfikacji: 2019-05-21 13:32:52
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót