Ogłoszenia o przetargach

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

GKRRiOŚ.271.1.2019                                                              Zawichost, dnia 15.05.2019 r.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 540094770-N-2019 z dnia 15-05-2019 r.
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 534723-N-2019
Data: 08/04/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta i Gminy Zawichost, Krajowy numer identyfikacyjny 52907700000000, ul. ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 015 8364115 w. 29, e-mail inwestycje.zawichost@poczta.fm, faks -158 364 051.
Adres strony internetowej (url): www.bip.zawichost.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: data 16.05.2019, godzina 9:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: data 22.05.2019, godzina 9:00

Ponownie z uwagi na sytuację, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy dokumentacji zmieniającej przedmiot zamówienia przedłuża się termin składania ofert do dnia 22.05.2019 r. Po otrzymaniu dokumentacji modyfikującej przedmiot zamówienia Zamawiający dokona stosownych zmian w SIWZ i ogłoszeniu.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-15 13:59:34.
Data wprowadzenia: 2019-05-15 13:59:34
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót