Ogłoszenia o przetargach

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

GKRRiOŚ.271.1.2019

 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie nr 540089907-N-2019 z dnia 09-05-2019 r.

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 534723-N-2019
Data: 08/04/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta i Gminy Zawichost, Krajowy numer identyfikacyjny 52907700000000, ul. ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 015 8364115 w. 29, e-mail inwestycje.zawichost@poczta.fm, faks -158 364 051.
Adres strony internetowej (url): www.bip.zawichost.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: termin składania ofert: data 10.05.2019r. godzina 9:00
W ogłoszeniu powinno być: termin składania ofert: data 16.05.2019, godzina 9:00

Z uwagi na sytuację, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy dokumentacji zmieniającej przedmiot zamówienia przedłuża się termin składania ofert do dnia 16.05.2019 r. Po otrzymaniu dokumentacji modyfikującej przedmiot zamówienia Zamawiający dokona stosownych zmian w SIWZ i ogłoszeniu.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-05-09 13:01:12.
Data wprowadzenia: 2019-05-09 13:01:12
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót