Ogłoszenia o przetargach

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 540078333-N-2019 z dnia 19-04-2019 r.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 534723-N-2019
Data: 08/04/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta i Gminy Zawichost, Krajowy numer identyfikacyjny 52907700000000, ul. ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 015 8364115 w. 29, e-mail inwestycje.zawichost@poczta.fm, faks -158 364 051.
Adres strony internetowej (url): www.bip.zawichost.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: termin składania ofert 23.04.2019r godzina 9:00
W ogłoszeniu powinno być: termin skłradania ofert 10.05.2019 godzina 9:00

 

Z uwagi na nowe okoliczności które wymuszają modyfikację SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Po dokonaniu modyfikacji Zamawiający dokona stosownych zmian w SIWZ i ogłoszeniu.

 

Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki | Data wprowadzenia: 2019-04-19 12:02:48.
Data wprowadzenia: 2019-04-19 12:02:48
Opublikowane przez: Wojciech Próchnicki
« powrót